AINEISTO-OHJEET LÖYTYVÄT

RETargetointi

Mainonnan retargetoinnilla tavoitetaan sivustolla vierailleet potentiaaliset asiakkaat. Retargetoinnin avulla kohdennetaan mediabudjettia sellaisten potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen, jotka tuntevat brändin ja ovat jo osoittaneet kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan.

OHJELMALLINEN OSTAMINEN

Kampanjassa mediatila ostetaan ohjelmallisesti. Ohjelmallinen ostaminen on online-mainonnan automaatiota, jossa hyödynnetään järjestelmiä mainonnan ostamisessa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisesti ostetun datan hyödyntämisen ja tarkkaan kohdennetun mainonnan. Hinnoittelussa on huomioitu median hinta, järjestelmän sekä työn kustannukset. Mediatilan hinnoittelu perustuu reaaliaikaiseen huutokaupaan, jossa ostopäätös tehdään jokaisesta mainosnäytöstä erikseen. Hintaan vaikuttavia tekijöitä on mm. mainospaikka ja mainoksen koko.

natiivi

Natiivimainonta on artikkelinomaista sisältöön ohjaavaa mainontaa Natiivimainos voi olla artikkeli, tarina, referenssi case tai esim puolueettoman tahon tuottama arvostelu. Sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä, jatkuvaa asiakaspalvelua ja lisäarvon tuottamista ostoprosessin eri vaiheissa oleville potentiaalisille asiakkaille.

Facebook

Facebook on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista. Facebook tavoitti vuonna 2017 Suomessa 2,5 milj. henkilöä. Facebook mahdollistaa kustannustehokkaan mainonnan ja tarkan kohdennuksen. Ahti Works tekee useille yrityksille FB- mainontaa ja meillä on käytössä oma yhteyshenkilö Facebookissa. Tästä on hyötyä kampanjoita suunniteltaessa, sekä niiden optimoinnissa.

YOUTUBE

YouTube-mainonta on tarkasti kohdistettavissa ja hintatasoltaan edullista. YouTuben käyttö nuorilla ja nuorilla aikuisilla on hyvin kattavaa.

HAKUKONEMAINONTA


Hakusanamainonta on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä tapahtuvaa mainostaa. Google Ads-mainonta sopii yrityksen asiakashankintaan. Mainonnassa on useita kohdentamisen mahdollisuuksia.


seo

Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan verkkosivun sijoituksia hakukoneissa. Optimoinnilla vaikutetaan hakijoihin, jotta nämä toteuttaisivat haluttuja tavoitteita. Hakukoneoptimointi sopii silloin, kun toiminta on pitkäjännitteistä.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.